მოგესალმები, სტუმარი

მთავარი » ტესტები

სამედიცინო ტესტი [1]სხვა და სხვა [0] [] []

მოცემული კითხვარით ფასდება პიროვნების უნარი, ობიექტურად დაახასიათოს ადამიანები, მათი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. კითხვარი აღწერს 12 სხვადასხვა სიტუაციას, რომლებიც დაკავშირებულია ადამიანთა აღქმასა და შეფასებასთან. თითოეულ ამ სიტუაციაზე სხვადასხვაგ

Copyright MyCorp © 2023